PRIVATNI UVJETI

Uvjeti zaštite osobnih podataka


I.
Osnovna odredba

1. Kontrolor osobnih podataka u skladu s člankom 4. stavkom 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podaci (u daljnjem tekstu: GDPR) moraju biti Avetora, sro IČ: 07138326 sa sjedištem: Pstružná 821/2, Uhříněves, 104 00 Prag 10 (dalje: "administrator").

2. Podaci za kontakt administratora su:

Naziv tvrtke: Avetora, s.r.o.
E-mail: info@avetora.cz
Telefon: +420 723 255 099

3. Osobni podaci znače sve podatke koji se odnose na identificiranu ili identificiranu fizičku osobu; fizička osoba koja se može identificirati je fizička osoba koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno pozivanjem na poseban identifikator, kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili jedan ili više specifičnih fizičkih, fizioloških, genetskih, mentalnih , ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

4. Kontrolor nije imenovao službenika za zaštitu podataka.

II.
Izvori i kategorije obrađenih osobnih podataka

1. Administrator obrađuje osobne podatke koje ste mu vi dali / ili osobne podatke koje je administrator dobio na temelju ispunjenja vaše narudžbe.

2. Administrator obrađuje vaše identifikacijske i kontaktne podatke i podatke potrebne za izvršenje ugovora.

III.
Pravni razlog i svrha obrade osobnih podataka

1. Pravni razlog obrade osobnih podataka jest

izvršenje ugovora između vas i administratora u skladu s člankom 6. stavkom 1., b) GDPR,

legitimni interes administratora za pružanje izravnog marketinga (posebno za slanje komercijalnih komunikacija i biltena) u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) f) GDPR-a,

Vaš pristanak na obradu u svrhu pružanja izravnog marketinga (posebno za slanje komercijalnih komunikacija i biltena) u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) a) GDPR u vezi s stavkom 7. stavkom 2. zakona br. 480/2004 Coll. , za određene usluge informacijskog društva u slučaju da nije naručena nijedna roba ili usluge.

2. Svrha obrade osobnih podataka je

podmirivanje vašeg naloga i izvršavanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između vas i administratora; prilikom naručivanja potrebni su osobni podaci koji su potrebni za uspješno izvršenje naloga (ime i adresa, kontakt), pružanje osobnih podataka nužan je uvjet za zaključivanje i ispunjavanje ugovora, a bez davanja osobnih podataka nije moguće zaključiti ugovor ili ga izvršava administrator,

slanje poslovnih poruka i obavljanje drugih marketinških aktivnosti.

3. Administrator neće donijeti automatsku pojedinačnu odluku u smislu članka 22. GDPR-a. Dali ste svoj izričiti pristanak na takvu obradu.

IV.
Period zadržavanja podataka

1. Kontrolor pohranjuje osobne podatke

za vrijeme potrebno za ostvarivanje prava i obveza proizašlih iz ugovornog odnosa između vas i administratora i za podnošenje zahtjeva iz ovih ugovornih odnosa (na razdoblje od 15 godina od prestanka ugovornog odnosa).

dok se ne ukine pristanak na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, i to najviše dvije godine, ako se osobni podaci obrađuju na temelju pristanka.

2. Nakon isteka razdoblja zadržavanja osobnih podataka, kontrolor će izbrisati osobne podatke.


V.
Primatelji osobnih podataka (kooperanti kontrolora)

1. Primatelji osobnih podataka su osobe

uključeni u isporuku dobara / usluga / izvršavanje plaćanja na temelju ugovora,

pružanje usluga upravljanja e-trgovinom i ostalih usluga u vezi s radom e-trgovine,

pružanje marketinških usluga.

2. Kontrolor ne namjerava prenijeti osobne podatke u treću zemlju (zemlju koja nije članica EU) ili međunarodnu organizaciju.

VI.
Vaša prava

1. Pod uvjetima iz GDPR-a koje imate

pravo pristupa njihovim osobnim podacima u skladu s člankom 15. GDPR-a,

pravo na ispravljanje osobnih podataka u skladu s člankom 16. GDPR-a ili ograničenja obrade u skladu s člankom 18. GDPR-a.

pravo na brisanje osobnih podataka u skladu s člankom 17. GDPR-a.

pravo prigovora na obradu u skladu s člankom 21. GDPR a

pravo na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. GDPR-a.

pravo na povlačenje suglasnosti za obradu u pisanom ili elektroničkom obliku na adresu ili e-poštu administratora naveden u članku III ovih uvjeta.

2. Također imate pravo podnijeti žalbu Uredu za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da je povrijeđeno vaše pravo na zaštitu osobnih podataka.

VII.
Uvjeti osobni

1. Kontrolor izjavljuje da je poduzeo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za osiguranje osobnih podataka.

2. Kontrolor je poduzeo tehničke mjere za osiguranje spremišta podataka i skladišta osobnih podataka u papirnatom obliku.

3. Kontrolor izjavljuje da samo osobno ovlaštene osobe imaju pristup osobnim podacima.

VIII.
Završne odredbe

1. Slanjem narudžbe s internetskog obrasca za narudžbu potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka i da ih u cijelosti prihvaćate.

2. Slažete se s ovim uvjetima provjerom vašeg pristanka putem internetskog obrasca. Provjerom pristanka potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka i da ih u cijelosti prihvaćate.

3. Administrator ima pravo promijeniti ove uvjete. Nova verzija ovih uvjeta bit će objavljena na njihovoj web stranici, a istovremeno će vam biti poslana nova verzija ovih uvjeta putem adrese e-pošte koju ste dali administratoru.


Ovi uvjeti stupaju na snagu 13.7.2020.