Stavebnictví, ochrana památek 

Naše nanotechnologie jsou vhodné i na památkově chráněné objekty!

Zdravotnictví, potravinářství

Máme zkušenosti ve zdravotnických a potravinářských provozech! 

Lodě
Nepřekonatelná Nano ochrana lodí!

Veřejná doprava

S námi budete cestovat v čistotě!

Automobily a motocykly
Unikátní ochrana dopravních prostředků!

Protiskluzná aplikace, čištění

Vyhněte se špatným koncům!

Studie a technické listy

Odkaz na studie, certifikáty a technické listy produktů.